แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔