ซ่อมแซมท่อประปาชำรุด หมู่ที่ 2 (2)

พิมพ์

alt

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาชำรุด
บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านหนองพลับ ให้ใช้การได้ปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

alt

alt