ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอถังประปา บริเวณหมู่ที่ 6 ซอยโรงโม่

พิมพ์

alt

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหอถังประปา บริเวณหมู่ที่ 6 ซอยโรงโม่
เนื่องจากสายไฟชำรุด จึงดำเนินการเปลี่ยนสายไฟให้ใช้งานได้ปกติ

alt

alt

alt

alt