ซ่อมแซมระบบประปา ม.6

พิมพ์

alt

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ซอย 4 และซอย 8 

alt

 

alt

 

alt

 

alt