เปลี่ยนซับเมอร์สบริเวณ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงพร

พิมพ์

alt

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

ลงพื้นที่เปลี่ยนซับเมอร์สบริเวณ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงพร

เนื่องจากซับเมอร์สชำรุดเสียหายจึงดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้การได้ปกติ

alt

alt