รายงานข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริต และประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

พิมพ์

รายงานข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริต และประพฤมิชอบของเจ้าหน้าที่  ประจำปีงบประมาณ  2565  รอบ 6 เดือน