กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

พิมพ์

alt

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเขาหินเหล็กไฟ

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประกอบ แก้วทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเขาหินเหล็กไฟ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 (เขาหินเหล็กไฟ) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

altalt

altalt

altalt

altalt

altalt