ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบสภา อบต.หนองพลับ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สำนักปลัด/งานกฏหมาย 76
2 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด/งานกฏหมาย 169
3 ผลวินิจฉัยของผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องร้องเรียน กรณี การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และดัดเเปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร สำนักปลัด/งานกฏหมาย 142
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนเเรง สำนักปลัด/งานกฏหมาย 170
5 ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตโปร่งใส มหาดไทยสะอาด 2566"และ"งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift policy) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" สำนักปลัด/งานกฏหมาย 196
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 สำนักปลัด/งานกฏหมาย 381
7 ข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักปลัด/งานกฏหมาย 140
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 สำนักปลัด/งานกฏหมาย 230
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 สำนักปลัด/งานกฏหมาย 299
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สำนักปลัด/งานกฏหมาย 203

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายตรงนายก 081-7957745

 

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริต

 


ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-9669 โทรสาร. 0-3290-9670