บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.หนองพลับ

alt
น.ส.นิติยา วันคล้าย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


alt
น.ส.มนัญชยา กลิ่นจันทร์
ครู ค.ศ.1


alt
น.ส.มณีกาญจน์ ศรียา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 

alt
น.ส.วนิชา ยิ้มเยาะ
ผู้ดูแลเด็ก
alt
น.ส.ศุทธินี เพิ่มศรี
ผู้ดูแลเด็ก
alt
น.ส.สุภาพร  คลองยุทธ
ผู้ดูแลเด็ก


 

 

alt

 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-9669 โทรสาร. 0-3290-9670