บุคลากรกองช่าง อบต.หนองพลับ

alt

นางสาวสุธรรมา  สุภาษิต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

alt
นายอุดร  ตระกูลสุข
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 


น.ส.อนุสสรา เกิดชะนะ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 

นายวีระศักดิ์ ลือประเสริฐ
ผช.นายช่างโยธา

นายธีรวัฒน์ สุภาพร
คนงาน

นายนาวี พุ่มไสว
คนงาน

นายเรืองยศ เยาวภักดิ์
คนงาน

นายก้องกาญจน์ ทองปล้อง
คนงาน

นายนฤเบศร์ นามเพิง
คนงาน

นายปรีชา ศรีสิงห์
คนงาน

alt 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-9669 โทรสาร. 0-3290-9670