บุคลากรกองคลัง อบต.หนองพลับ


น.ส.รัตติยา คชกูล
ผู้อำนวยการกองคลังน.ส.ทิพย์วัล ดีเด่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

น.ส.ทิพย์สุดา ตันติสังวรากูร
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานน.ส.สุภาพร ปรีเปรม
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.อุทุมมา บุพผา
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางนภาพร ใกล้ชิด
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุนายปักษธร ปรีเปรม
พนักงานขับรถยนต์

น.ส.สุพรรษา รามัญ
คนงาน
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-9669 โทรสาร. 0-3290-9670