บุคลากรสำนักปลัด อบต.หนองพลับ

alt
นางชุตาภา สายแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

 

alt
น.ส.สุชาดา ศรีเพชรภูมิ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
alt
น.ส.อรธนัฎฐา สืบสายดลดำริห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
alt
นายกฤษณะ ทองสุก
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ
alt
นายอดิศัย นาเลิศ
นิติกร ปฏิบัติการ

                                                                                                                                                    

                                                                                            


 

alt
น.ส.กาญจนา กุลสุวรรณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
alt
น.ส.สุชาดา พงษ์ลี้รัตน์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
alt
น.ส.วันเฉลิม พุ่มไสว
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
alt
น.ส.ลัศณาวรรณ อยู่รัตน์
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
alt
นายวิชาญ พงษ์ลี้รัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
alt
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
alt
นายเอกชัย แซ่เจียม
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายบุญชู สาหร่าย
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายวิทูน ด้วงต้อย
พนักงานดับเพลิง
alt
- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง
alt
นายบัญชา จันทร์อินทรีย์
คนงาน
alt
นายวิศรุต ปานหอม
ยาม

นางดวงตา จันทร์กรุง
คนงาน

น.ส.ภีรพรรณ ประทีป
คนงาน

น.ส.นิจวรีย์ จันทร์กรุง
คนงาน

น.ส.ธัญญลักษณ์ ปิ่นเพชร
คนงาน
alt
นายสุรเดช โพธิ์เงิน
คนงาน
alt
นายมานะ  ลาดนอก
คนงาน
alt
นายธีระ  เสนนอก
คนงาน
alt
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-9669 โทรสาร. 0-3290-9670