บุคลากรสำนักปลัด อบต.หนองพลับ


นางชุตาภา สายแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดน.ส.สุชาดา ศรีเพชรภูมิ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

น.ส.อรธนัฎฐา สืบสายดลดำริห์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นายอดิศัย นาเลิศ
นิติกร ปฏิบัติการน.ส.กาญจนา กุลสุวรรณ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.สุชาดา พงษ์ลี้รัตน์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วันเฉลิม พุ่มไสว
ผช.นักวิเคราะห์ฯ

น.ส.ลัศณาวรณ อยู่รัตน์
ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายวิชาญ พงษ์ลี้รัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
alt
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายเอกชัย แซ่เจียม
พนักงานขับรถยนต์

นายบุญชู สาหร่าย
พนักงานขับรถยนต์

นายวิทูน ด้วงต้อย
พนักงานดับเพลิง
alt
- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง

นายบัญชา จันทร์อินทรีย์
คนงาน

นายวิศรุต ปานหอม
ยาม

นางดวงตา จันทร์กรุง
คนงาน

น.ส.ภีรพรรณ ประทีป
คนงาน

น.ส.นิจวรีย์ จันทร์กรุง
คนงาน

น.ส.ธัญญลักษณ์ ปิ่นเพชร
คนงาน

นายสุรเดช โพธิ์เงิน
คนงาน
alt
นายมานะ  ลาดนอก
คนงาน
alt
นายธีระ  เสนนอก
คนงาน
alt
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-9669 โทรสาร. 0-3290-9670