คณะผู้บริหาร อบต.หนองพลับ

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง
อบต.หนองพลับ


นายประกอบ แก้วทอง
นายก อบต.หนองพลับ

สายตรงนายก 081-7957745
 


นายสนิท ทรัพย์มา
รองนายก อบต.หนองพลับ

โทร. 089-9161350

นายแสน แซ่เตียว
รองนายก อบต.หนองพลับ

โทร. 087-0412163นางวันนา อมัยภักดี
เลขานุการนายก อบต.หนองพลับ

โทร. 086-1665543

 

alt

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
อบต.หนองพลับ

 

alt
-ว่าง-
ปลัด อบต.หนองพลับ


น.ส.สุธรรมา สุภาษิต
รองปลัด อบต.หนองพลับ
โทร. 089-1612395

 


นางชุตาภา สายแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 062-5988489

น.ส.รัตติยา คชกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 092-2606399
 
 
alt
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง

 
alt
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


 

นายพิทยา  โพธิ์พุ่ม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 089-5470562

 

 

alt


 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายตรงนายก 081-7957745

 

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริต

 


ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-9669 โทรสาร. 0-3290-9670