ข้อมูลอื่นๆ อบต.หนองพลับ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับมีป่าไม้ และภูเขาเป็นจำนวนมาก
    มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าสนใจ คือ ถ้ำไก่หล่น หมู่ที่ 6, ถ้ำลับแล หมู่ที่ 6 และถ้ำดาว หมูที่ 2 นอกจาก 3 ถ้ำนี้แล้วยังมีถ้ำอีกหลายแห่งในเขตตำบลที่มี ความสวยงาม ไม่แพ้กันแต่การเดินทางเข้าไปถึงถ้ำลำบาก และปากถ้ำอยู่ในระดับสูงกว่าพื้นดินมาก จึงไม่สะดวกในการท่องเที่ยว

              มวลชนจัดตั้ง

    ศูนย์เยาวชนตำบล 1  ศูนย์ สมาชิก    60  คน
    กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน 9  กลุ่ม สมาชิก  250  คน
    กลุ่มยุวเกษตรกร 2  กลุ่ม สมาชิก    60  คน
    กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 3  กลุ่ม สมาชิก    97  คน
    ลูกเสือชาวบ้าน 2  รุ่น สมาชิก  210  คน
    ไทยอาสาป้องกันชาติ 1  รุ่น สมาชิก    30  คน
    กองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 1  รุ่น สมาชิก    40  คน
    กลุ่มเกษตรกร 1  กลุ่ม สมาชิก  106  คน
    กลุ่มสับปะรด 9  กลุ่ม สมาชิก  471  คน
    กลุ่มอาชีพ 9  กลุ่ม สมาชิก  466  คน


 Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายตรงนายก 081-7957745

 

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริต

 


ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-9669 โทรสาร. 0-3290-9670