การบริการพื้นฐาน อบต.หนองพลับ

การคมนาคม

     ถนนลาดยาง จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่
        ถนนลาดยางจากหัวหินไปถึงป่าละอูมีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านทุกวัน ระยะทางจาก หัวหิน – ป่าละอู 65 กิโลเมตร
       ถนนหนองพลับ – ยางชุม ระยะทาง  24  กิโลเมตร
       ถนนหนองพลับ – ห้วยไทรงาม – คอกช้างพัฒนา ระยะทาง 8.250 กิโลเมตร
     ถนนคอนกรีตสายเนินดินดำ 500 เมตร จำนวน 1 สายทาง อยู่ในหมู่ที่ 9 บ้านคอกช้างพัฒนา
     ถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนนลูกรัง ซึ่งคมนาคมยังไม่ค่อยสะดวก สภาพพื้นผิวของถนนไม่เรียบและบางสายเป็นทางผ่านของน้ำในช่วงฤดูฝนจะเกิดการ พังทลายอยู่เสมอ มีจำนวน 114 เส้นทาง

              การโทรคมนาคม

     พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ  ได้รับการขยายเขตการติดต่อสื่อสารจากองค์การโทรศัพท์แล้ว แต่ยังไม่ครอบทุกหมู่บ้าน
     ยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของการสื่อสาร (ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ)

              การใช้ไฟฟ้า

     จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ามีประมาณ 1,359 ครัวเรือน และไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 233 ครัวเรือน
    พื้นที่ไฟฟ้าขยายเขตไม่ถึง และใช้ไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 189 ครัวเรือน

              แหล่งน้ำธรรมชาติ

     มีลำห้วย  4  แห่ง
       ห้วยสองกลอน
       ห้วยไทรงาม
       ห้วยตาคต
       ห้วยถ้ำดิน


 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายตรงนายก 081-7957745

 

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริต

 


ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-9669 โทรสาร. 0-3290-9670