สภาพทางสังคม อบต.หนองพลับ

สถานศึกษา

     โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
       โรงเรียนวไลย หมู่ที่ 1
       โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ 3
       โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 6
       โรงเรียนบ้านละเมาะ หมู่ที่ 8
       โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา หมู่ที่ 9

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จำนวน 1  แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1

              การสาธารณสุข
     สถานีบริการด้านสุขภาพที่ใกล้เคียง 2 แห่งคือ
       สถานีอนามัยบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ 3
       สถานีอนามัยบ้านหนองพลับ หมู่ที่ 2 (อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ)

     ประชาชนมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะแล้ว 95%

              สถาบันทางศาสนา
       วัด  จำนวน  8  แห่ง ได้แก่

              วัดหนองพลับ (อยู่ในเขตเทศบาลหนองพลับ) หมู่ที่  2
              วัดหนองยายอ่วม (อยู่ในเขตเทศบาลหนองพลับ) หมู่ที่  4
              วัดห้วยไทรงาม หมู่ที่  3
              วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่  6
              วัดเนินตะเคียน หมู่ที่  7
              วัดป่าบ้านวไลย หมู่ที่  1
              วัดทุ่งแฝก หมู่ที่  1
              วัดละเมาะ หมู่ที่  8

       สำนักสงฆ์  จำนวน  4  แห่ง ได้แก่

              สำนักสงฆ์ห้วยแร่ หมู่ที่  5
              สำนักสงฆ์ต้นมะม่วง หมู่ที่  1
              สำนักสงฆ์พระธาตุดอยทับช้าง หมู่ที่  9
              สำนักสงฆ์ถ้ำลับแล หมู่ที่  6

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


สายตรงนายก 081-7957745

 

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริต

 


ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-9669 โทรสาร. 0-3290-9670