TO BE NUMBER ONE

alt

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

ประจำปีงบประมาณ 2566

ในพื้นที่ตำบลหนองพลับหมู่ที่  1-10 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

altalt

altalt

altalt

altalt

altalt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese










สายตรงนายก 081-7957745

















































 

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ร้องเรียนการทุจริต

 


ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-9669 โทรสาร. 0-3290-9670