องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
เลขที่ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ : 0-3257-1248  โทรสาร : 0-3257-1248  อีเมล์ : admin@nongplub.go.th
Powered By wnt.co.th